• Bilgisayar ve Teknoloji
  • Html Açıklama Satırı

    HTML programlama dillerinde program yazarken bize yardımcı olması amacıyla kodların yanına not yazmak istediğimizde açıklama satırını kullanırız. HTML’de açıklama satırı aşağıdaki gibi yapılmaktadır. <!– ugursamsa.com yan menü –> Burada “<!–” ve “–>” işaretleri arasına yazacağımız tüm yazıları sadece biz görebiliriz. Arada kalan yazılar hiçbir şekilde ziyaretçiye ulaşmamaktadır.