• Edebiyat
  • Doğrusu : Şefkat

    Kelimelerin doğru yazılışlarında sıra şefkat kelimesinde. Şefkati ‘şevkat’ şeklinde yazmak yapılan hatalardan birisi. Kelimenin doğru yazılışı şefkat olarak yazılanıdır. Sevecenlik: “Hâlbuki Türk mazisi, o devirlerin idrakine göre şefkatin, merhametin yüzlerce abidesini vücuda getirmiştir.”- H. S. Tanrıöver.