• Internet
  • Mim : İki Cümle

    Mimin amacı iki tane cümle(atasözü, deyim, özlü söz, vs… olabilir) yazarak okuyucuların bu sözlerden anlam çıkarmasını sağlamak. Ben cümlelerimi aşağıya yazıyorum. 1) Herkes hak ettiği gibi yönetilir. 2) Kurunun yanında yaş da yanar. Bu iki cümleden günümüz Türkiye’sine ait güzel bir ders çıkarılabilir sanırım. Paslarım Nexus, Oky ve Osman‘a gitsin.