• Bilgisayar ve Teknoloji
  • Flash getURL Komutu

    Flash programında getURL komutunun doğru kullanımını anlatacağım. Flashta getURL kodunda parantez içinde şöyle yazıyor. getURL(url, window, method); Method bilgi gönderilecekse GET ya da POST şeklinde kullanılıyor. window ise sayfanın nasıl açılacağının belirtiyor. Yani aynı sayfada mı farklı sayfada mı falan. Html’deki target gibi yani.. Tam kullanımı şöyle; getURL(“http://deneme”, “_blank”, “GET”); Eğer bilgi göndermeyecekseniz; getURL(“http://www.ugursamsa.com/deneme”, “_blank”); […]