• Edebiyat
  • Doğrusu : Entelektüel

    Büyük bir çoğunluk tarafından ‘entellektüel’ diye bilinen kelimenin doğru yazılışı ‘entelektüel’ dir. Aradaki fark birinci kelimenin çift ‘l’ harfi kullanılarak, ikincinin ise tek ‘l’ harfi kullanılarak yazılmasıdır. Anlamı : Bilim, teknik ve kültürün değişik dallarında özel öğrenim görmüş (kimse), aydın, münevver. Örnek : “Pek sevinmez görünmek, bazı entelektüel bozuntularının oldum olasıya başvurdukları pis bir numaradır.” […]